Få papir på det, du har lært

Som noget helt unikt kan du få en reelt kompetencegivende og akkrediteret uddannelse i salg med 10 ECTS.

Det er ikke nok bare at komme på kursus og have et par gode dage. Du skal lære noget. Du skal have noget ud af det. Og det skal din virksomhed også. Både du og din virksomhed får det største udbytte ved at få uddannelse med konsekvens. Det skaber større arbejdsglæde og bedre resultater.

Med eksamensbeviset i hånden kan du desuden bygge videre på din uddannelse, så du fx kan få en fuld akademiuddannelse i salg og markedsføring eller i ledelse med salg som valgfag. Mulighederne er mange. Det er også muligt at gå til eksamen, hvis du fx tidligere har deltaget på en uddannelse hos Ladegaard Partner. Hør om dine muligheder ved at ringe på tlf. 29 11 05 58.

Hvis jeg bare havde lært det noget før…

Medlemmer af Dansk Byggeri har løbende selvstændige håndværkere og svende gennem faget Salgspsykologi og grundlæggende salg. Det lyder svært og indviklet, men det er det faktisk ikke. Pensum er udviklet sammen med fagansvarlige på de danske erhvervsakademier og består delvist af LADEGAARD’s egen Nøglen til det gode salg.

Den skriftlige opgave, der danner grundlag for eksamen, tager udgangspunkt i et selvvalgt emne, som kursisten arbejder med. Murermester Søren Holdensen, Brovst, sagde efter sin eksamen: Hvis jeg bare havde lært de her ting for 20 år siden, havde jeg haft en meget bedre forretning.

Forløbet henvender sig til alle brancher. Flere virksomheder i bilbranchen har ligeledes oplevet fremgang, større arbejdsglade og mere succes efter at have deltaget i forløbet. Hos STS Biler i Holstebro har alle medarbejdere været igennem forløbet med eksamen. Efter STS har indført servicekonceptet og gennemgået kursus hos LADEGAARD, har de haft en fremgang på 18,1 % sammenlignet med året før. Ejer af STS Biler Ejgild Christensen siger:

"Systemet virker. Det er godt for vores verden og det daglige arbejde, og det gør kundernes sikkerhed langt bedre."

Under uddannelsen møder du instruktører fra LADEGAARD, som også er dem, der fører dig til eksamen. Undervejs får du vejledning i opgaveskrivning og den hjælp, du behøver. Det er bestemt ingen hindring, at du ikke har siddet ved det grønne bord i mange år! Dine undervisere og lærere hjælper dig. 

Hvad indeholder uddannelsen?

Formålet med faget er at give dig en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og kompetence til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper for derved opnå bedre salgsresultater.

Faget giver desuden en introduktion til grundlæggende teknikker i forbindelse med planlægning, gennemførelse og opfølgning på et salgsmøde.

Deltagelse i faget vil give dig forståelse for vigtigheden af planlægning, og færdigheder i at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. Igennem deres nyerhvervede evner vil du i din arbejdsdag kunne:

  • Være selvkørende i forhold til planlægning og eksekvering af egne mål, arbejdsgang og tidsfordeling, for hermed at sikre minimalt tidsforbrug med maksimalt udbytte
  • Få indsigt i egne muligheder og begrænsninger og bruge det aktivt i arbejdet til fordel for kunder og kollegaer
  • Kunne tilpasse deres arbejdsgang til forskellige kundesegmenter og dermed ramme bredere og dybere
  • Sikre en mere fuldstændig kundeoplevelse for større kundeloyalitet og dermed kundebinding
  • Bruge de nye redskaber til at sikre optimale arbejdsgange for egen trivsel

Det er muligt at søge støtte til voksenuddannelse (SVU) samt midler fra Omstillingsfonden efter gældende regler.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder:

Ladegaard Partner Aps

Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Tlf. 21 38 90 70

info@ladegaard-partner.dk

Vi glæder os til at høre fra dig. Se mere LADEGAARD Partner på vores corporate site www.ladegaard-partner.dk

Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Betingelser for brug